Neidio i'r prif gynnwy

CHCs Eraill

Cynghor Iechyd Cymuned yng Nghymru

CIC De Morgannwg - Yn gorchuddio ardaloedd Caerdydd a Dyffryn Morgannwg

CIC Gogledd Cymru - Yn cwmpasu ardaloedd Môn, Sir Ddinbych, Conwy, Sir Fflint, Gwynedd a Wrecsam

CIC Aneurin Bevan - Yn cwmpasu ardaloedd Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen.

CIC Abertawe Bro Morgannwg - Yn cwmpasu ardaloedd Ogwr, Castell Nedd, Port Talbot ac Abertawe

CIC Cwm Taf ar Morgannwg - Yn cwmpasu ardaloedd Pen-y-Bont, Merthyr, Pontypridd a’r Rhondda.

CIC Hywel Dda - Yn cwmpasu ardaloedd Sir Caerfyrddin,  Ceredigion a Sir Benfro