Neidio i'r prif gynnwy

Ein Tîm

Prif Swyddog - Katie Blackburn

Dirprwy Prif Swyddog - Andrea Blayney

Rheolwr Busnes - Claire Powell

Swyddog Craffu a Monitro / Ymgysylltu - Flora Buckle

Swyddog Gweinyddol - Ann Gerrish

Swyddog Gweinyddol - Naren Keeble

Eiriolydd Cwynion - Sonia Thomas

Swyddog Cefnogaeth Eiriolaeth - Diane Philips

Strwythur Staffio

Cyngor Iechyd Cymuned Powys aelodaeth

Mae Cyngor Iechyd Cymunedol Powys yn cynnwys 24 aelod:

  • 12 wedi'u penodi gan y Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol
  • 6 wedi'u penodi o Gyngor Sir Powys
  • 6 wedi'u penodi o Sefydliadau Gwirfoddol

Gall Cynghorau Iechyd Cymunedol hefyd gyfethol aelodau nad ydyn nhw'n pleidleisio.

Aelodaeth Cyngor Llawn Cyngor Iechyd Cymunedol Powys:

Llywodraeth Cymru

Dr David Collington (Cadeirydd)

Dr Anthea Wilson

Mrs Jacqueline Wilding

Mrs Jane Randall-Smith

Miss Frances Bateman

Ms Sue Bidmead

Ms Kathryn Leach

 

Awdurdod Lleol

Cllr David Jones

Cllr Jackie Charlton (Is-Gadeirydd)

Cllr Peter Roberts

Cllr Lucy Roberts

Cllr Edwin Roderick

Cllr Hywel Lewis

Sefydliadau Gwirfoddol

Dr Patricia Dryden

Mr F Geoffrey Davies

 

Aelodau Cyfetholedig

Miss Karen Collins

Mr Gareth Roberts