Neidio i'r prif gynnwy

Beth sydd gennym i'w Ddweud

 

Cynghorau Iechyd Cymuned (CIC) yw llais annibynnol pobl yng Nghymru sy'n defnyddio gwasanaethau GIG.  Rydym yn cynnwys gwirfoddolwyr lleol sy'n ymddwyn fel llygaid a chlustiau'r claf a'r cyhoedd. Ceir 7 CIC sy'n cwmpasu gwahanol ardaloedd yng Nghymru.  Rydym yn annog a chefnogi pobl i ddweud eu dweud wrth gynllunio a chyflenwi gwasanaethau GIG. Rydym yn darparu cyswllt pwysig rhwng y rheini sy'n cynllunio a chyflenwi gwasanaethau GIG, y rheini sy'n eu harchwilio a'u rheoleiddio a'r rheini sy'n eu defnyddio. Mae'r CICau yng Nghymru yn siarad â phobl yn eu cymunedau am eu barn a'u profiadau am wasanaethau'r GIG ac ar y cyd yn ymateb i ymgynghoriadau a galwadau am dystiolaeth.