Neidio i'r prif gynnwy

Sut y gallwn ni Helpu

Cwynion y GIG: Sut gallwn ni eich helpu chi?

Mae CIC Powys yn darparu gwasanaeth eiriolaeth annibynnol, dan arweiniad cleientiaid, am ddim, sy’n cwmpasu pob agwedd ar driniaeth a gofal y GIG. Mae’r gwasanaeth ar gael i holl drigolion Powys, ni waeth ble cafodd y driniaeth ei darparu.

Caiff lefel y cymorth ei theilwra yn ôl gofynion yr unigolyn. Caiff y cymorth ei ddarparu mewn modd cyfeillgar, cyfrinachol a phroffesiynol. Ein nod yw annog y GIG i ddysgu o’i gamgymeriadau a gwella gwasanaethau lle bydd angen hynny.

Mae ein gwasanaeth yn cydymffurfio â’r Safon Genedlaethol ar gyfer Eiriolaeth a’r nodau yw:-

  • cynorthwyo cleifion (a/neu eu cynrychiolwyr) i gael hyd i wybodaeth am unrhyw bryderon;
  • cynnig gwybodaeth am yr opsiynau sydd ar gael;
  • esbonio Trefn Gwyno’r GIG Gweithio i Wella”; (Gweithio I Wella - Iaith Arwyddion Brydeinig https://www.youtube.com/watch?v=J2vG7UppSpw)
  • cynnig cefnogaeth wrth gyfleu pryderon i’r Sefydliad priodol o fewn y GIG er mwyn ymchwilio iddyn nhw.

Gallwn roi help i chi gyda’r canlynol:-

  • Ysgrifennu llythyrau
  • Eich cefnogi mewn cyfarfodydd
  • Cael mynediad i’ch cofnodion meddygol

Am wybodaeth bellach gweler isod neu mae croeso i chi gysylltu â’r Gwasanaeth Eiriolaeth i drafod eich pryderon. Nodwch mai system apwyntiadau sy’n cael ei gweithredu gennym.

• Sonia.thomas@waleschc.org.uk
• Diane.phillips@waleschc.org.uk

 Rhif ffon 01874 610646, 07583 008110 neu 07583 129270