Neidio i'r prif gynnwy

Ffyrdd i Rannu'ch Barn

Fel eich gwarchodwr claf yn y GIG, rydym am barhau i adlewyrchu safbwyntiau pobl o ran cynrychioli eich buddiannau yn y GIG ar yr adeg dyngedfennol hon. Rydym yn barod i glywed eich barn, safbwyntiau a’ch profiadau o ddefnyddio eich gwasanaethau GIG lleol, o’ch Meddyg Teulu i Ysbytai ar draws yr ardal.

Trwy'r Post

Swyddfa Aberhonddu

Llawr Gyntaf
Neuadd Brycheiniog
Ffordd Cambrian
Aberhonddu
LD3 7HR    

Swyddfa Y Drenewydd

Ystafell 204 Ty Ladywell
Y Drenewydd
SY16 1JB

Trwy Ffon

South Powys

01874 624206

Gogledd Powys

01686 627632

E-Bost

enquiries.powyschc@waleschc.org.uk

Ar-lein

https://twitter.com/powys_chc

https://www.facebook.com/PowysCHC/