Neidio i'r prif gynnwy

Ymuno â'r Tîm

Cymryd rhan! Cysylltwch â ni heddiw i ddysgu mwy.

Beth mae aelodau yn ei wneud?

  • Ystyried materion iechyd o safbwynt y claf a’r cyhoedd
  • Ymweld â gwasanaethau lleol a siarad â staff a chleifion
  • Cynhyrchu adroddiadau i’r GIG
  • Edrych ar gynigion lleol a chenedlaethol ar gyfer y gwasanaeth iechyd a mynegi barn sy’n helpu i lunio ymateb y CIC
  • Mynychu cyfarfodydd CIC yn rheolaidd
  • Darllen a chynnig sylwadau ar ystod eang o ddogfennau

Pa rinweddau sy’n ddymunol mewn aelod o safbwynt CIC?

  • Rydym yn ceisio denu pobl o bob cefndir – yr unig ofyniad hanfodol yw diddordeb go iawn mewn gwella gwasanaethau iechyd i’ch cymuned
  • Diddordeb yn yr ardal leol, gan gynnwys dealltwriaeth o faterion lleol
  • Y gallu i weithio gyda phobl mewn tîm
  • Y gallu i wrando ar eraill a chyfnewid barn

Hoffech chi wybod mwy am ddod yn aelod o CIC? Os hoffech siarad â rhywun am ddod yn aelod neu os hoffech unrhyw wybodaeth cysylltwch â’r Prif Swyddog

Dewch yn Aelod CIC

Person ifanc sy'n gwirfoddoli

Ffurflen Cais - PDF / Word