Neidio i'r prif gynnwy

Newidiadau i'r GIG

 
Beth rydym yn ei wneud pan fo Byrddau Iechyd yn dweud wrthym eu bod eisiau gwneud newidiadau


Rydym yn gofyn i’r Bwrdd Iechyd i ddangos i bobl:

 • pam ei fod yn meddwl bod angen i bethau newid
 • beth mae’n meddwl fydd yn gwella i gleifion, os bydd pethau’n newid
 • pwy fydd yn cael eu heffeithio, os bydd pethau’n newid
 • faint fydd yn ei gostio.

Rydym yn cytuno gyda’r Bwrdd Iechyd beth ddylai wneud i helpu sicrhau bod pobl:

 • yn gwybod am ei syniadau ar gyfer newid
 • yn gallu rhannu eu barn a’u syniadau, neu holi cwestiynau yn hawdd.
Beth rydym yn ei wneud unwaith fydd pobl wedi rhannu eu barn a’u syniadau

Rydym yn edrych yn ofalus ar yr hyn mae pobl wedi’i ddweud. Yn aml, mae barnau a syniadau gwahanol gan bobl am yr hyn sydd orau.

Rydym yn sicrhau bod y Bwrdd Iechyd:

 • wedi meddwl yn ofalus am yr hyn mae pawb wedi’i ddweud
 • yn defnyddio’r hyn mae pobl wedi’i ddweud i newid ei gynlluniau, lle mae angen
 • yn ateb y cwestiynau ac unrhyw bryderon a godwyd gan bobl.

Unwaith fyddwn ni wneud gwneud hyn, mae angen i ni benderfynu a ydym yn cytuno gyda’r newidiadau mae’r Bwrdd Iechyd eisiau eu gwneud.

Wrth ddod i benderfyniad, rhaid i ni ystyried:

 • yr effeithiau da a drwg ar bob cymuned
 • sut fydd y newidiadau’n effeithio ar unrhyw grwpiau penodol o bobl
 • sut allai gwasanaethau gael eu heffeithio os bydd pethau’n newid, neu os na fydd pethau’n newid
 • a oes pethau y gall y bwrdd iechyd eu gwneud i gyfyngu ar unrhyw effeithiau gwael
 • faint mae pethau’n costio.

Os nad ydym yn ystyried bod y Bwrdd Iechyd wedi:

 • rhoi digon o gyfle i bobl roi eu barn
 • meddwl yn iawn am yr hyn mae pobl wedi’i ddweud
 • ateb pryderon pobl, neu
 • darganfod y ffordd orau ymlaen

Byddwn yn rhoi gwybod i’r Bwrdd ac yn gofyn iddo eu cywiro. Os na fydd hyn yn gweithio, byddwn yn gofyn i’r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i benderfynu beth ddylai ddigwydd.